Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Energy Efficient Building s.r.o, který je provozovatelem
webového portálu ThermoWood Domy CZ na webové adrese www.thermowood-domy.cz , se
sídlem Hnátnice 308, 561 01 Hnátnice, IČ: 059 06 954, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králov, pod spisovou značkou C 39119 (dále jen „Správce“), aby ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto
osobní údaje:
-
jméno a příjmení
-
název společnosti
-
e-mail
-
telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi
uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem propagace soutěží, akcí a nabídky služeb . Tyto
údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Přístup
Typ
Název
Účel
Expirace
k informacím
Systémová
Cache
Cookie se používá k ukládání
Do uzavření okna
Cookie z našeho
dat důležitých pro fungování…
prohlížeče
webu
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na email společnosti
stop@thermowood-domy.cz
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat
i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru ThermoWood Domy CZ
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné
době společnost nevyužívá.
6. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-
vzít souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním emailu s předmětem zprávy stop na adresu
stop@thermowood-domy.cz
-
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů na
oficiálním emailu společnosti info@thermowood-domy.cz,
-
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování na oficiálním emailu společnosti info@thermowood-domy.cz,
-
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů na oficiálním emailu společnosti
info@thermowood-domy.cz,
-
na přenositelnost údajů na oficiálním emailu společnosti info@thermowood-domy.cz,
-
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.